Nurbek Turdukulov – Evgeniya Maleina 1903 1984. In Kishlak. 1956 Year. Oil On Canvas 4060 Cm 1 596×399

Nurbek Turdukulov - Evgeniya Maleina 1903 1984. In Kishlak. 1956 Year. Oil On Canvas 4060 Cm 1 596x399

Nurbek Turdukulov – Evgeniya Maleina 1903 1984. In Kishlak. 1956 Year. Oil On Canvas 4060 Cm 1 596×399